Timočki klub

Timočki klub iz Knjaževca u okviru programa CSOnnect tokom 2018. Godine, planira jačanje civilnog društva kako bi na lokalnom nivou moglo aktivno da prati primenu evropskih standarda u zaštiti životne sredine. U mreži organizacija koju predvodi Timočki klub su i udruženje “Pirgos”, Asocijacija za razvoj Kladova, Ženska inicijativa Knjaževca, udruženje građana “Entuzijasti Kučeva”, Centar lokalne demokratije LDA.

Tokom prošle godine u okviru ovog projekta, Timočki klub je na lokalnom nivou uticao na rešavanje problema u zaštiti životne sredine kroz jačanje kapaciteta i aktivno učešće u izradi nacrta Programa zaštite životne sredine opštine Knjaževac za period 2016 - 2020. godine. Iniciran je transparentniji rad lokalnih samouprava u delu javno dostupnih registra lokalnih zagađivača korišćenjem mogućnosti za pristup informacijama od javnog značaja. Takođe, na osnovu rezultata istraživanja u 20 opština jugoistočne Srbije i primena tekovina poglavlja 27, izrađene su preporuke u vezi sa definisanjem obaveznog broja zaposlenih u lokalnim samouprava, a na osnovu kriterijuma veličine opštine i zaštićenih prirodnih područja na njenoj teritoriji. Ove preporuke su dostavljene svim relevantnim ministarstvima i Stalnoj konferenciji gradova i opština, što je bio značajan doprinos uključivanju u procese na nacionalnom nivou.

Iznos koji je dodeljen konzorcijumu za ove projektne aktivnosti je 42.000,00 evra, a teritorija na kojoj se sprovode obuhvata četiri okruga (Braničevski, Borski, Zaječarski i Pirotski) i 20 lokalnih samouprava.

Cilj projekta „Životna sredina-budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije“ je jačanje organizacija civilnog društva iz jugoistočne Srbije i njihovo aktivno učešće u praćenju primene međunarodnih i nacionalnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou.  Namera je da se motivišu lokalne vlasti, ali i druge zainteresovane strane da sarađuju u primeni principa iz poglavlja 27, kao i da javnost jugoistočne Srbije bude informisana i uključena u odlučivanje o zaštiti životne sredine u svojim zajednicama.

Ostale aktivnosti vezane za aktivnosti Timočkog kluba nalaze se na zvaničnom web sajtu organizacije: www.timok.org