Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa imaju za cilj i dodatnu podršku organima državne uprave u procesu razumevanja i unapređenja postojećih modela informisanja, savetovanja i uključivanja organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa. Učešćem organizacija civilnog društva u procesima pripreme, donošenja i primene propisa povećava se njihova preciznost i razumljivost, pozitivni efekti koje proizvode, olakšava se njihovo sprovođenje i smanjuju troškovi organa koji ih sprovode i subjekata na koje se primenjuju.

Nivoi učešća organizacija civilnog društva u procesu pripreme, donošenja i praćenja primene propisa u smislu ovog dokumenta mogu obuhvatiti:

·       Informisanje

·       Savetovanje

·       Uključivanje

·       Partnerstvo

Učešće organizacija civilnog društva u postupcima pripreme, donošenja i praćenja primene propisa zasniva se na sledećim principima:

·       Aktivno učešće organizacija civilnog društva u svim fazama procesa donošenja propisa

·       Uzajamno poverenje

·       Otvorenost i odgovornost

·       Delotvornost, efikasnost i ekonomičnost

·       Blagovremeno informisanje o planu donošenja propisa

·       Omogućavanje učešća osoba sa invaliditetom u postupcima donošenja propisa

Preuzeto sa: http://civilnodrustvo.gov.rs/upload/old_site/2012/10/SR-smernice.pdf