Propisi i zakoni

 

Preuzmite dokumente koji se odnose na ključni propise delovanja civilnog društva.

 

Međunarodna regulativa i dokumenta koja se odnose na životnu sredinu:

 

Što se tiče zakonkse regulative u Republici Srbiji, možete preuzeti sledeća dokumenta:

Integrisane dozvole:

Procena uticaja na životnu sredinu:

Upravljanje hemikalijama:

Upravljanje otpadom

Zakoni iz oblasti prirodnih resursa:

Zaštita od buke i vibracija

Zakoni o zračenju:

Zaštita vazduha:

Zaštita voda:

Zaštita životne sredine:

Ekspertiza: