Pokret gorana Vojvodine

Pokret gorana Vojvodine (PGV), radi kroz tri programske celine: lokalni održivi razvoj, obrazovanje za održivi razvoj i javno zastupanje u oblasti zaštite životne sredine sa akcentom na izgradnji lokalnih kapaciteta – udruženja, poslovnog sektora i lokalnih samouprava, kao i uključivanje mladih. U saradnji sa partnerima - Arhus centrom iz Kragujevca, Pokretom gorana Novog Sada i Arhus centrom Južne i Istočne Srbije, već drugu godinu razvija platformu organizacija na nacionalnom nivou, kroz koju se znanje pretače u praksu, uz doprinos održivom razvoju lokalnih zajednica. Tokom 2018. godine, organizacije predvođene PGV – om, posebno će se baviti temama energetske efikasnosti i zaštita prirode.

Kroz dalji razvoj platforme „Mreža dobre energije“, radiće se na unapređenju energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta na lokalnom nivou, sa fokusom na povećanje informisanosti građana, lokalne samouprave i biznisa, kao i na obezbeđivanju podrške za korišćenje obnovljivih izvora energije.

Kada je u pitanju zaštita prirode, akcenat je na povećanju učešća javnosti i transparentnosti u procesima izrade javnih politika upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima, kao i na povećanoj zastupljenosti odabranih politika upravljanja prirodnim resursima u lokalnoj političkoj agendi.

Za planirane aktivnosti, koje će biti realizovane u odabranim opštinama Južnobačkog, Šumadijskog i Nišavskog okruga, Pokret gorana Vojvodine je dobio 39.500 evra u okviru CSOnnect programa.

„Mreža dobre energije“ ima kapacitet da rešava pitanja prekomerne budžetske potrošnje za energetske potrebe javnog sektora na lokalnom nivou, skreće pažnju na štetne posledice ovakve neefikasne potrošnje na lokalnu životnu sredinu, kao i da prati i rešava pitanja energetskog siromaštva koje ugrožava zdravlje ranjivih grupa, ali i svih građana usled zagađenja životne sredine. Kroz iniciranje konsultacija i učešće u izradi modela za osnivanje lokalnih fondova za energetsku efikasnost, planiraju da pomognu jedinicama lokalne samuprave da nađu održiva rešenja za upravljanje resursima, ali i za pomoć ranjivim grupama pogođenih energetskim siromaštvom. Da bi pokazali uspešnost takvih modela, konzorcijum planira sprovođenje energetskih pregleda četiri javna objekta, nakon kojih će predložiti mera za povećanje njihove energetske efikasnosti, koje će u kratkom roku dati pozitivne rezultate kroz uštede i smanjenje negativnog uticaja na zdravlje.

Planiran je i nastavak saradnje sa svim institucijama nadležnim za upravljanje zaštićenim prirodnim dobrom SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“, kako bi zajedno kreirali model održivog upravljanja, u kojem je ključni uslov učešće javnosti.

Ostale informacije vezane za aktivnosti Pokreta gorana Vojvodine nalaze se na zvaničnom web sajtu organizacije: http://www.pgv.org.rs