O nama

REC

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Europu (REC) je međunarodna organizacija sa misijom da radi na rešavanju problema u životnoj sredini. REC sprovodi svoju misiju kroz saradnju između vlada, organizacija civilog društva, poslovnog sektora i drugih zainteresovanih strana, ali i podržava slobodnu razmenu informacija i učešće javnosti u donošenju odluka u zaštiti životne sredine.

REC su 1990. godine osnovale Sjedinjene Američke Države, Evropska komisija i vlada Mađarske. Potpisnici povelje o osnivanju REC-a danas su vlade 32 zemlje. REC ima kancelarije u 11 zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska. Sedište je u Sentandreji, u Mađarskoj.

REC aktivno učestvuje u ključnim globalnim, regionalnim i lokalnim procesima i doprinosi rešavanju problema u životnoj sredini unutar i izvan svoje mreže kancelarija, prenoseći znanje i iskustvo zemljama i regijama.

Najznačajniji donatori REC-a su Evropska unija i vlade Albanije, Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Finske, Francuske, Holandije, Italije, Japana, Mađarske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Malte, Nemačke, Norveške, Poljske, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španije, Švedske, Švajcarske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i ostale međuvladine i privatne institucije, organizacije i fondacije.

www.rec.org

CSOnnect tim

Zorica Korać, programska direktorka, zkorac@rec.org

Ivana Tomašević, menadžerka projekta, itomasevic@rec.org

Ivana Stjelja, koordinatorka Help Deska, istjelja@rec.org

Marija Simić, ekspertkinja za komunikacije, msimic@rec.org

CSOnnect saradnici

Dušica Pejić

Mirko Popović

Minja Marijanski

 

CSOnnect je na raspolaganju za sva vaša pitanja! Kontaktirajte nas!

SIDA

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) je vladina agencija koja radi u ime švedskog parlamenta i vlade, sa osnovnom misijom da se smanji siromaštvo u svetu. Kroz svoj rad i u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama, SIDA doprinosi implementaciji Švedske politike za globalni razvoj (Sweden’s Policy for Global Development – PGU).

SIDA deluje u cilju sprovođenja švedske razvojne politike koja će omogućiti siromašnim ljudima da poboljšaju svoje živote. Drugi deo aktivnosti ove agencije jeste da sprovodi reforme u saradnji sa zemljama istočne Evrope, što se finansira kroz posebne finansijske programe. Treći deo misije SIDA-e je da distribuira humanitarnu pomoć ljudima kojima je pomoć potrebna.

Sida sprovodi programe razvojne pomoći u ukupno 33 zemlje u Africi, Aziji, Evropi i Latinskoj Americi.

www.sida.se