Mladi istraživači Srbije

Horizontalno zakonodavstvo, kao i zaštita prirode i voda – prioriteti su i ove godine projekta u okviru Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect) kojim rukovode Mladi istraživači Srbije. U sprovođenje ovog projekta, konzorcijum okupljen oko MIS – a čine organizacije TERRA’s, Arhus centar Novi Sad, GM “Optimist”, Grupa Kobra, a od ove godine partner je i Centar modernih veština. Aktivnostima pokrivaju teritoriju cele Srbije, a centri lokalnih akcija su Subotica, Novi Sad, Beograd, Gornji Milanovac i Niš.

Tokom prve godine projekta ove organizacije su intenzivno radile i na lokalnom i na nacionalnom nivou. Kao neki od najznačajnijih rezultata, ističu se: formiranje pet informativno-edukativnih centara u gradovima iz kojih su partnerske organizacije; unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i predstavnika institucija o poglavlju 27; učešće u izradi i promociji izveštaja iz senke Koalicije 27; povećanje razumevanja rodne perspektive i uloge žena u reformama koje donosi primena akija EU; unapređenje organizacije kroz promocije aktivnosti i strateško planiranje. Podrška dobijena kroz CSOnnect je 43.000,00 evra.

Poučeni prošlogodišnjim iskustvom, a vođeni prepoznatim potrebama ciljnih grupa, rad u 2018. MIS i partneri će usmeriti na: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i institucija za bolje razumevanje planiranja i sprovođenja politika EU u oblasti zaštite prirode, horizontalnog zakonodavstva i voda; zagovaranje bolje intersektorske saradnje tokom izrade zakona; stvaranje uslova za bolji dijalog institucija i  civilnog društva o pitanjima životne sredine na lokalnom i nacionalnom nivou; veće razumevanje potrebe rodne ravnopravnosti u politici životne sredine; jačanje organizacije kroz nastavak strateškog planiranja.

U tekućoj godini, u planu su brojne aktivnosti -  sastanci i konsultacije sa donosiocima odluka, koordinacija učešća civilnog društva u radu Odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije, monitoring poglavlja 27 i rad na izveštaju iz senke Koalicije 27. Edukativni materijali u vidu online kurseva, brošura i lifleta će biti dostupni građanima na teritoriji opština u kojima se sprovodi projekat. Kroz medijske konferencije, promociju rada na internetu i direktne susrete sa građanima, u planu je podizanje vidljivosti i uticaj ove grupe organizacija.

Ostale informacije vezane za aktivnosti Mladih istraživača Srbije dostupne su na sajtu: www.mis.org.rs