Forum civilne akcije – FORCA

Upravljanje otpadom i horizontalno zakonodavstvo u vezi sa tom temom, biće u fokusu projekta koji konzorcijum okupljen oko organizacije FORCA iz Požege sprovodi u okviru programa CSOnnect tokom 2018. godine. Partneri na projektu su Somborski edukativni centar, Edukativni centar Kruševac i Proaktiv iz Niša, a sve organizacije su prošle godine u okviru ovog projekta formirale Savez udruženja „Ekonet“.

Kao rezultate u prethodnoj projketnoj godini, navode se podizanje unutrašnjih kapaciteta organizacija organizovanjem seminara o strateškom planiranju i menadžmentu ljudskih resursa. Realizovano je 18 radio-emisija „Zeleni glas“ u saradnji sa radio Požegom, održano je pet regionalnih sastanaka i šest loklanih akcija. Mapirano je 116 relevantnih dokumenata, sprovedeno ispitivanje kapaciteta lokalnih samouprava u 14 gradova i opština i urađena analiza 20 dokumenata. Nakon toga, lokalnim samoupravama je dostavljeno 15 konkretnih preporuka koje se odnose na neophodnost usklađivanja pojedinih odluka sa nacionalnim politikama i strategijama i zakonskim obavezama. Poslato je 11 zahteva o dostupnosti informacijama od javnog značaja.

Za ovu godinu planirane su obuke za relevantno bavljenje temom otpada, razmene znanja među organizacijama, kao i izrada strateškog plana mreže “Ekonet “ za period od tri godine. Za taj posao, biće angažovan eksterni ekspert. Takođe, planirano je praćenje strateških dokumenata i saradnja sa institucijama. Svaka od organizacija članica “Ekoneta” realizovaće najmanje tri lokalne aktivnosti, a planirano je i proširenje mreže. 

Projekat će se realizovati na teritoriji Moravičkog, Zlatiborskog, Rasinskog, Niškog i Zapadnobačkog okruga, a za njega je iz programa CSOnnect izdvojeno 42.000,00 evra. Cilj je da partneri budu stalna podrška lokalnim zajednicama u oblasti upravljanja otpadom, kao i da se podstiče aktivno učešće građana u poslovima lokalne samouprave, značajnim za kvalitet života.

Ostale informacije vezane za aktivnosti FORC-a  nalaze se na zvaničnom web sajtu organizacije: www.forca.rs