Dostupni fondovi

 

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o aktivnim konkursima i fondovima međunarodnih i domaćih donatora koji su otvoreni za organizacije civilnog društva, kao i informacije o REC-ovim programima finansijske podrške.

Na sajtu Građanskih inicijativa https://vodic.gradjanske.org/ možete pronaći vodič koji sadrži preko 90 potencijalnih donatora. Za svakog od donatora možete pronaći vrstu podrške koju nudi, georgafsku oblast podrške koju pokriva, iznos sredstava koji je predviđen za dati program, kontakt podatke donatora i link do aktivnih konkursa. Konkursi su namenjeni organizacijama civilnog društva (udruženja građana, fonadacije, zadužbine, mediji, sindikati, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije). Ciljne grupe navedenim donatorima su: migranti, nacionalne manjine, nevladine organizacije, nezaposleni, povratnici po readmisiji, romi...

Beogradska otvorena škola na svom sajtu u sekciji konkursi http://paketpomociocd.bos.rs/konkursi nudi preko trideset konkursa koji su otvoreni tokom cele godine. Na ovom sajtu možete pronaći konkurse namenjene organizacijama civilnog društva koje finansijski podržavanju međunarodne fondacije i privatni sektor. Teme koje pokrivaju konkursi predstavljaju širok opseg od vladavine prava, ljudskih prava, podrška sistemskim pitanjima, ekologija, obrazovanje, kultura i zdravstvo.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom ima kalendar konkursa http://civilnodrustvo.gov.rs/konkursi/. U ovoj excel tabeli koju mozete preuzeti na sajtu, možete se detaljno informisati o tematskim oblastima javnih konkursa, kome je on namenjen i koja su vremenska ograničenja koja se odnose na implementaciju projekata. Tabela je vremenski  sortirana po datumima najnovijih konkursa.

Na web stranici TIMa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/category/konkursi/ možete pronaći aktuelne konkurse koji se odnose na sledeće oblasti: socijalna zaštita i zdravlje, obrazovanje, ekonomski razvoj i zapošljavanje, osetljive grupe i ljudska prava, EU integracije.

Regionalna razvojna agencija Braničevo na sajtu http://www.rra-bp.rs/konkursi nudi pregled otvorenih konkursa, sortiranim po kategorijama ruralni razvoj, privreda i preduzetništvo, zaštita životne sredine i infrastruktura.

REC-ovi programi finansijske podrške