CEKOR

Klimatske promene, industrijsko zagađenje i otpad su ključne oblasti projekta koji realizuje Centar za ekologiju i održive razvoj iz Subotice (CEKOR) sa paratnerima, dok će se horizontalnim zakonodavstvom povezano baviti kroz sve tri teme.

U projektu učestvuju i dve partnerske organizacije: UNEKOOP iz Paraćina i Ekološki pokret Vrbasa iz Vrbasa.

Tokom prethodnog perioda CEKOR, kao organizacija koja vodi radnu grupu za poglavlje 27 Nacionalnog konventa o EU, je uspeo da delegira članove u najznačajnije radne grupe nadležnog ministarstva, te u Nacionalni savet za klimatske promene. Kroz Nacionalni konvent, održana je konferencija o važnosti energetskog planiranja u opštinama; sastanak pregovaračke grupe 27 sa Nacionalnim konventom, koji je otvorio ministar Goran Trivan, kao i tematska sednica radne grupe o poljoprivredi i klimatskim promenama u Paraćinu. CEKOR je takođe bio aktivan u okviru zajedničkog savetodavnog odbora civilnog društva Srbije i EU-a, gde predstavlja organizacije koje se bave zaštitom životne sredine. U okviru tog tela, CEKOR je uspeo da održi skup o ozelenjavanju ekonomije, a doprineo je i usvajanju zajedničke deklaracija o ovoj temi. U okviru Koalicije 27, CEKOR je sa partnerima doprineo izradi analiza i preporuka za oblast industrijskog zagađenja, otpada i horizontalnog zakonodavstva.

Održano je šest okruglih stolova na teme: zaštita voda, klimatske promena, zaštita vazduha, lokalni energetski planovi, klimatske promene i rad inspekcije, sa ukupno 166 učesnika. U Vrbasu, Kucuri i Kuli, organizovano je 16 različitih radionica, koje su obuhvatile ukupno 470 učenika osnovnih i srednjih škola, na teme: Dan voda, Dan planete zemlje, zagađenost Velikog bačkog kanala, energetska efikasnost u domaćinstvima, štetnosti mobilnih telefona, zdrava ishrana i zdravi stilovi života, razdvajanje otpada i adaptacija na klimatske promene. U Subotici su za učenike srednjih škola, održane četiri radionice o zaštiti ugroženih životinjskih vrsta i upravljanju otpadom, koje su obuhvatile oko 100 učenika, kao i jedna tematska tribina o bezbednosti hrane. U Paraćinu je održana radionica za učenike na temu reciklaža stakla i aluminijuma, kao i radionica strateškog delovanja u oblasti klimatskih promena.

Za implementaciju projekta u okviru CSOnnet programa 2018. Godine, izdvojeno 39.000,00 evra namenjenih za aktivnosti koje su planirane na području cele Srbije. Pojedine kampanje imaju lokalni fokus na Vrbas, Paraćin, Beograd, Subotica, Novi Sad, Kragujevac i Bor.

Cilj CEKOR-a je da utiče na doprinos civilnog društva u pregovorima o poglavlju 27 (životna sredina i klimatske promene) i poglavlju 14 (transport). Najavljene su kampanje, koje će za cilj imati sprečavanje uvoza neopasnog otpada za potrebe koprocesuiranja, podizanje svesti o spaljivanju otpada, i štetnosti emisija, zagovaranje zabrane korišćenja alternativnih goriva iz otpada, kao i prevenciju rizika i adaptaciju na klimatske promene uz podizanje svesti o rizicima promene klime. CEKOR se sa partnerima zalaže za bolju usaglašenost sa zakonima u EU i bolju primenu domaćeg zakonodavstva iz oblasti industrijskog zagađenja.

Planirano je da se tokom ove godine u okviru CSOnnect programa održi jedna plenarna i tri tematske sednice Nacionalnog konventa za poglavlje 27 o sledećim temama: otpadne vode iz industrije, horizontalno zakonodavstvo i nacrt pregovaračke pozicije. Takođe, planira se osnivačka sednica radne grupe za poglavlje 14, koje se bavi pitanjem transporta.  Najavljena su tri okrugla stola o spaljivanju otpada, Arhuskoj konvenciji i o primeni strateške procene uticaja, kao i mnogobrojne radionice za razne ciljne grupe, konferencije za novinare, peticije, izlete i radne akcije.

Ostale informacije vezane za aktivnosti CEKOR-a nalaze se na zvaničnom web sajtu organizacije: http://www.cekor.org