Asocijacija za razvoj ibarske doline – IDA

Klimatske promene, upravljanje vodama i zaštita prirode, glavne su teme projekta koji sprovodi Asocijacija za razvoj Ibarske doline (IDA) sa svojim partnerima - Prijatelji Brodareva iz Brodareva, Nacionalno udruženje “Serbia organika” iz Beograda, Fenomena iz Kraljeva, Udruženje rudnjanskih domaćina iz Rudna Kraljevo i „Prijatelji Zemlje“ iz Ivanjice.

U prvoj godini realizacije projekta, postignut je napredak u u jačanju internih organizacionih kapaciteta kroz bolju vidljivost izradom internet prezentacije, pripremom strateškog plana organizacije, animiranjem novih članova i unapređenjem internih procedura u organizaciji. Pružen je doprinos rešavanju problema u životnoj sredini i ulozi civilnog sektora u procesu evropskih integracija kroz unapređenje informisanosti o pregovaračkim poglavljima 11,12,13 i 27, kao i kroz pripremu i davanje preporuka preko radne grupe Nacionalnog konventa o smanjenju negativnog uticaja poljoprivrede na životnu sredinu, putem organske proizvodnje, smanjenjem uticaja nitrita iz poljoprivrede i drugim merama.

Projekat je iz CSOnect programa finansiran sa 33.000,00 evra, a biće realizovan prvenstveno na teritoriji Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga.

Planirane su tri grupe aktivnosti: unapređenje organizacijskih kapaciteta i uloge civilnog društva; unapređenje saradnje civilnog i javnog sektora u upravljanju vodama, klimatskim promenama i zaštiti životne sredine; podrška umrežavanju organizacija civilnog društva i njihovim aktivnostima. Značajan segment projekta će biti posvećen kampanji za rešavanje problema prikupljanja i odlaganja ambalažnog otpada sa ostacima opasnih supstanci, a koji je poreklom iz poljoprivrede.

Aktivnosti će doprineti održivosti organizacija civilnog društva, koje su aktivne u sektoru klimatskih promena, upravljanju vodama i zaštiti prirode, kroz razvijanje kapaciteta i unapređenje ambijenta za održivi razvoj civilnog sektora.

 Ostale informacije vezane za aktivnosti Asocijacije za razvoj ibarske doline IDA, nalaze se na  zvaničnom web sajtu organizacije: www.ida.org.rs