Aktivnosti Help Desk–a

Pored toga što služi kao trening centar za predstavnike organizacija civilnog društva, Help Desk je na raspolaganju i drugim organizacijama civilnog drguštva i kao informativni centar za razvoj i implementaciju politike životne sredine. Dodatna uloga koju Help Desk ima je i jačanje uloge civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u aktivnostima zastupanja prilikom procesa pristupanja Srbije Evropskoj Uniji. Cilj Help Desk-a je da doprinese i boljoj koordinaciji inicijativa civilnog društvana na polju zagovaranja za politike zaštite životne sredine koje se odnose na Poglavlje 27, takođe i većoj vidljivosti civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, njihovom radu i angažovanju u lokalnoj zajednici kao i njihovim aktivnostima zagovaranja na nacionalnom nivou.

Help Desk nastoji da učestvuje i u:

 • Koordinaciji izgradnje kapaciteta i aktivnosti umrežavanja (program mentorstva, master kurseve, studijska putovanja, sastanke, konferencije).
 • Obezbeđivanju platforme za komunikaciju i saradnju između civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine i institucija Vlade na nacionalnom i lokalnom nivou, institucija uključenih u proces evropskih integracija i medija;
 • Obezbeđivanju podrške civilnom društvu za aktivno učešće u procesu evropskih integracija.

Ukoliko biste želeli da zatražite savet/podršku/pomoć Help Desk-a molimo vas da popunite sledeći formular gde ćete uneti podatke koje će HD timu omogućiti da vam pruži odgovarajuću podršku/odgovor. Oznakom “*” su naznačena polja koja je neophodno popuniti.

Nakon popunjavanja formulara, HD tim će obraditi vaš upit i poslati vam odgovor u najkraćem roku na email adresu koju ste naznačili.

Opis problema/potrebe*

Molimo opišite problem koji želite da rešite uz pomoć HD-a ili objasnite u kojoj oblasti vam je potreban savet/podrška prateći sledeće instrukcije:

 

 • Ukoliko vam je potreban savet/podrška u vezi sa unapređenjem rada i jačanjem kapaciteta vaše organizacije, molimo navedite:
 • u kojoj oblasti funkcionisanja vam je potrebna podrška,
 • kratko opišite problem,
 • navedite koji vid podrške biste želeli da dobijete.

 

 • Ukoliko želite pomoć HD-a u rešavanju problema u životnoj sredini, molimo navedite neophodne detalje (koji su vam poznati):
 • kratko opišite problem,
 • gde je problem uočen,
 • da li postoje direktne posledice po životnu sredinu ili zdravlje ljudi,
 • da li ste se obratili organima javne vlasti na lokalnom ili repubičkom nivou (ukoliko jeste opišite i/ili dostavite dokument u prilogu i odgovor ukoliko ste ga dobili),
 • kada ste uočili problem i koliko traje,
 • navedite sve detalje koje smatrate važnim za bolje razumevanje problema,
 • da li ste se obratili nekome već za pomoć i kakav ste odgovor dobili.
Maks. veličina: 3000kb Ekstenzije: pdf,jpg,gif,png Help