Vesti

Značaj očuvanja biodiverziteta kroz očuvanje pašnjaka i držanje autohtonih rasa domaćih životinja

jul 20, 2018

Značaj očuvanja biodiverziteta kroz očuvanje pašnjaka i držanje autohtonih rasa domaćih životinja

Sa ciljem promovisanja važnosti očuvanja biodiverziteta, od 16. do 18. jula organizovane su radionice koje su organizovali UG „Biobalkan“ u UG „Forum za održivi razvoj“ iz Dimitrovgrada. Posebna pažnja je tokom radionica posvećena očuvanju visoko planinskih pašnjaka.

Na radionicama su prisustvovali predstavnici UG „Biobalkan“ u UG „Forum za održivi razvoj“, držaoci autohtonih rasa i stručna javnost. Radionice su održane u prostorijama Nastavne baze za planinsko stočartvo i na farmama držaoca autohtonih rasa Ivanov Sergeja i Vasov Aleksandra.

Akcenat je u razgovorima stavljen na očuvanje kvalitetnih visoko planinskih pašnjaka korišćenjem autohtonih rasa domaćih životinja i važnosti očuvanja genetičkog resursa. Tokom rada definisan je i plan zastupanja interesa držalaca autohtonih rasa domaćih životinja kod lokalnih i republičkih vlasti, kao i kod staralaca zaštićenih prirodnih dobara.

Plan zastupanja insistira na dodeli podsticajnih sredstava za obavljanje ispaše na visoko planinskim pašnjacima, pomoći prilikom nabavke opreme, mehanizacije i priplodnih grla, kao i kontinuiteta prilikom dodele podsticaja za držanje kvalitetnih grla autohtonih rasa. Postignuta je i saglasnost kod insistiranja pri sprovođenju aktivnosti koje su definisane Deklaracijom o proglašenju „Parka agrobiodiverziteta“ na teritoriji opštine Dimitrovgrad i uspostavljanje bolje saradnje sa staraocem zaštićenih prirodih dobara.

U okviru radionica napravljen je poseban osvrt na posetu Parku prirode „Stara planina“ od strane studenata i profesora sa Tehničkog fakulteta iz Ciriha, koji su tokom svog boravka, a na osnovu analize, dali preporuke za razvoj regije na principima održivosti i visokih standarda zaštite životne sredine. U okviru radionica razmatrane su teme koje se tiču održivog držanja autohtonih rasa u smislu proizvodnje proizvoda i pružanje usluga.

Na osnovu predviđenih aktivnosti za avgust mesec UG „Biobalkan“ u UG „Forum za održivi razvoj“ iz Dimitrovgrada počeće sa zastupanjem interesa držalaca autohtonih rasa domaćih životinja i sprovođenjem ciljeva definisanih Deklaracijom o proglašenju „Parka agrobiodiverziteta“ na teritoriji opštine Dimitrovgrad.