back

Okrugli sto "Zaštita prirodnih vrednosti šire okoline Bora"; Studentski simpozijum

jun 14, 2018
| Share this:

Okrugli sto se organizuje u okviru međunarodne naučne konferencije "Ekološka istina" 

Kontakt

https://www.facebook.com/MIBOR-Mladi-istra%C5%BEiva%C4%8Di-Bora-162746573802791/

Mesto održavanja

Bor

Organizator

Društvo mladih istraživača (DMI) Bor

Vesti